I. Introducere

Această politică de confidențialitate descrie modul în care Energy Advisor / Renergia ("noi", "noi" sau "al nostru") colectează, utilizează, partajează și protejează informațiile personale obținute de la utilizatorii ("dumneavoastră" sau "dumneavoastră") aplicației noastre de sustenabilitate (denumită "Aplicația"). Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea și să asigurăm securitatea informațiilor dvs. personale. Prin accesarea sau utilizarea Aplicației noastre, recunoașteți și sunteți de acord cu practicile și politicile prezentate în această Politică de Confidențialitate.

II. Informațiile pe care le colectăm

a)      Informațiile Personale:

 • Este posibil să colectăm informații personale de la dvs. atunci când interacționați cu Aplicația. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la următoarele:
 • Numele dumneavoastră, adresa de e-mail și alte detalii de contact: Putem colecta aceste informații atunci când creați un cont sau ne contactați pentru asistență.
 • Adresa de domiciliu și informații legate de aparatele dvs. electrocasnice, cum ar fi consumul de energie, modelele de utilizare și ratingurile de eficiență: Colectăm aceste informații pentru a vă oferi recomandări personalizate și pentru a vă ajuta să monitorizați și să îmbunătățiți eficiența energetică a locuinței dumneavoastră.
 • Orice informații suplimentare pe care ni le furnizați în mod voluntar: Este posibil să colectăm informații suplimentare atunci când alegeți să ni le furnizați, cum ar fi informații demografice sau feedback despre serviciile noastre.

b)      Informațiile Non-Personale:

De asemenea, este posibil să colectăm informații fără caracter personal, cum ar fi date agregate sau informații statistice, care nu vă identifică personal. Aceste informații pot fi derivate din utilizarea de către dvs. a Aplicației și pot fi utilizate în scopuri analitice, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și pentru a înțelege preferințele utilizatorilor.

c)       Utilizarea informațiilor

Scop:

 • Colectăm și folosim informațiile dumneavoastră personale pentru a vă oferi și îmbunătăți serviciile noastre. Scopurile specifice includ, dar nu se limitează la următoarele:
 • Asistarea dvs. în monitorizarea consumului de energie la domiciliu și identificarea oportunităților de economisire a energiei: Utilizăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a analiza modelele dvs. de utilizare a energiei și pentru a vă oferi recomandări personalizate pentru a vă ajuta să vă reduceți amprenta de carbon.
 • Furnizarea de recomandări, sfaturi și informații personalizate legate de sustenabilitate și eficiență energetică: Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă oferi conținut și sugestii personalizate pe baza nevoilor și preferințelor dvs. specifice.
 • Analizarea datelor pentru a îmbunătăți performanța aplicației noastre și experiența utilizatorului: Putem analiza datele agregate și anonimizate pentru a identifica tendințe, pentru a ne îmbunătăți algoritmii și pentru a optimiza funcționalitatea Aplicației.Sending you relevant notifications, updates, and promotional materials (where permitted by applicable law): We may use your contact information to communicate with you about important updates, new features, or promotional offers related to the App.
 • Răspunsul la întrebările, solicitările sau feedback-ul dumneavoastră: Utilizăm informațiile dumneavoastră personale pentru a răspunde în mod eficient la întrebările, preocupările și feedback-ul dumneavoastră.

III. Temeiul juridic

Prelucrăm informațiile dvs. personale pe baza următoarelor temeiuri legale:

a)      Consimțământul dumneavoastră

Apreciem confidențialitatea dvs. și credem că trebuie să vă oferim controlul asupra informațiilor dvs. personale. Prin utilizarea aplicației și prin furnizarea informațiilor dvs. personale, sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și utilizarea acestora, așa cum este descris în această politică de confidențialitate. Consimțământul dvs. este voluntar și aveți dreptul de a-l retrage în orice moment. Dacă alegeți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să rețineți că acest lucru vă poate afecta capacitatea de a utiliza anumite caracteristici ale Aplicației.

b)      Interes legitim

Pe lângă consimțământul dvs., prelucrăm informațiile dvs. personale și pe baza intereselor noastre legitime de a furniza și îmbunătăți aplicația și serviciile sale. Aceste interese legitime includ:

c)       Îmbunătățirea serviciilor noastre

Utilizăm informațiile dvs. pentru a îmbunătăți continuu și a dezvolta noi caracteristici care promovează durabilitatea, eficiența energetică și o experiență pozitivă pentru utilizatori.

d)      Personalizarea experienței dvs.

Analizăm informațiile dvs. personale pentru a vă oferi recomandări personalizate, sfaturi și informații adaptate la nevoile și preferințele dvs. specifice.

e)      Promovarea sustenabilității

Suntem cu adevărat interesați să promovăm sustenabilitatea mediului, ajutându-vă să monitorizați și să reduceți consumul de energie al casei dumneavoastră.

Ne asigurăm că interesele noastre legitime sunt echilibrate cu drepturile și libertățile dumneavoastră. În cazul în care aveți preocupări cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale pe baza intereselor legitime, ne puteți contacta folosind detaliile furnizate în această politică de confidențialitate.

f)      Respectarea obligațiilor legale

Ne angajăm să respectăm legile, regulamentele și obligațiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și Legea română privind protecția datelor. Putem prelucra informațiile dvs. personale pentru a îndeplini aceste cerințe legale, cum ar fi răspunsul la solicitări legale sau la obligații legate de protecția și securitatea datelor.

Ne străduim să aderăm la principiile de protecție a datelor și să ne asigurăm că drepturile dvs. sunt respectate și protejate. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la temeiurile legale pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile furnizate în această politică de confidențialitate.

IV. Securitatea datelor

a)      Stocarea Datelor Colectate

Vom stoca informațiile dvs. personale pe serverele noastre securizate sau pe cele ale furnizorilor noștri de servicii terțe de încredere. Implementăm măsuri de securitate standard în domeniu pentru a ne proteja împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii informațiilor dvs. personale. Aceste măsuri sunt conforme cu cerințele GDPR și cu Legea privind protecția datelor din România.

b)      Retenția

Vom păstra informațiile dvs. personale doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care o perioadă de păstrare mai lungă este cerută sau permisă de lege. Vom adera la principiile de păstrare a datelor prevăzute în GDPR și în Legea privind protecția datelor din România.

c)       Schimbul de informații

 • Furnizori de servicii terțe părți:

Este posibil să angajăm terți furnizori de servicii de încredere pentru a ne ajuta în furnizarea serviciilor noastre. Acești furnizori pot avea acces la informațiile dvs. personale în scopul îndeplinirii unor sarcini specifice în numele nostru, cum ar fi găzduirea aplicației, procesarea plăților sau furnizarea de asistență pentru clienți. Solicităm acestor furnizori să implementeze măsuri de securitate adecvate și să utilizeze informațiile dvs. personale numai în scopurile prevăzute. Orice transfer de informații cu caracter personal către terți va fi în conformitate cu cerințele GDPR și cu Legea privind protecția datelor din România.

d)      Conformitate și protecție juridică

Putem dezvălui informațiile dvs. personale în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau dacă credem cu bună credință că o astfel de dezvăluire este necesară pentru:

 • Respectarea unei obligații legale sau a unei solicitări guvernamentale: Putem împărtăși informațiile dvs. personale pentru a răspunde la citații, ordine judecătorești sau alte procese legale în conformitate cu GDPR și cu Legea privind protecția datelor din România.

 • Protejați drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a altora: Putem dezvălui informații personale atunci când considerăm că este necesar pentru a preveni frauda, pentru a aplica termenii și politicile noastre sau pentru a proteja securitatea utilizatorilor noștri sau a publicului, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

f)      Schimbarea proprietarului

În cazul unei fuziuni, achiziții sau vânzări a tuturor sau a unei părți din activele noastre, informațiile dvs. personale pot fi transferate ca parte a tranzacției. Vă vom anunța și vă vom solicita consimțământul dacă acest lucru este cerut de legislația aplicabilă, asigurând conformitatea cu GDPR și cu Legea privind protecția datelor din România.

V. Drepturile și opțiunile dumneavoastră

a)      Acces și corectare

Vă respectăm dreptul de a accesa, corecta sau actualiza informațiile dumneavoastră personale. Vă puteți exercita acest drept accesând setările contului dvs. din cadrul aplicației sau contactându-ne direct. Vom depune eforturi rezonabile pentru a răspunde prompt la solicitările dumneavoastră, în conformitate cu drepturile care vă sunt acordate în temeiul GDPR, al Legii române privind protecția datelor și al altor legi aplicabile privind protecția datelor. Vă rugăm să rețineți că pot exista anumite limitări sau excepții legale care ar putea afecta capacitatea dvs. de a accesa sau de a modifica informații specifice.

b)      Opțiunea Opt-Out

Vă oferim opțiunea de a renunța la primirea de comunicări promoționale din partea noastră. Vă puteți exercita această opțiune urmând instrucțiunile furnizate în comunicare sau contactându-ne direct. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, chiar dacă renunțați la comunicările promoționale, este posibil să primiți în continuare comunicări administrative și tranzacționale esențiale referitoare la Aplicație, așa cum este permis de GDPR, de Legea privind protecția datelor din România și de alte legi aplicabile privind protecția datelor.

c)      Confidențialitatea copiilor

Aplicația nu este destinată utilizării de către persoane cu vârsta sub 18 ani. Nu colectăm cu bună știință informații personale de la copii fără consimțământul unui părinte sau al unui tutore. Dacă credeți că am colectat din greșeală informații de la un copil, vă rugăm să ne contactați imediat, iar noi le vom șterge imediat în conformitate cu GDPR, cu Legea privind protecția datelor din România și cu alte legi aplicabile privind protecția datelor. Încurajăm părinții și tutorii să supravegheze și să ghideze activitățile online ale copiilor lor pentru a contribui la asigurarea unui mediu sigur și conștient de confidențialitate.

Oferindu-vă aceste drepturi și opțiuni, ne propunem să vă împuternicim și să vă respectăm preferințele de confidențialitate. Ne angajăm să vă susținem drepturile și să respectăm legile aplicabile privind protecția datelor. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la drepturile sau opțiunile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile furnizate în această politică de confidențialitate.

Ne revizuim și actualizăm în permanență practicile noastre de confidențialitate pentru a ne asigura conformitatea cu GDPR, cu Legea privind protecția datelor din România și cu alte legi aplicabile privind protecția datelor. Feedback-ul dvs. este valoros pentru noi și apreciem încrederea pe care ne-o acordați pentru a vă proteja informațiile personale.

VI. Modificări ale politicii de confidențialitate

Este posibil să actualizăm această Politică de confidențialitate din când în când pentru a reflecta schimbările în practicile noastre sau în obligațiile legale. Vă vom informa cu privire la orice modificări semnificative prin publicarea Politicii de confidențialitate actualizate în cadrul Aplicației sau prin alte mijloace. Vă rugăm să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate pentru cele mai recente informații.

VII. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau solicitări cu privire la această Politică de confidențialitate sau la practicile noastre privind datele, vă rugăm să ne contactați la contact@renergia.ro.

Prin utilizarea Aplicației, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs. personale așa cum sunt descrise în această Politică de confidențialitate, în conformitate cu GDPR și cu Legea privind protecția datelor din România.

Această pagină a fost ultima dată actualizată la 5 iulie 2023.

Renergia este consilierul tău personal pentru energie care folosește AI!

Linkuri utile

Abonează-te acum

Nu ratați viitoarele noastre mesaje! Abonați-vă Azi!

©2024. Renergia. Toate drepturile rezervate.