I. Introducere

Acești termeni și condiții ("Acordul") stabilesc termenii și condițiile generale ale utilizării dvs. a aplicației mobile "Renergia" ("Aplicație mobilă" sau "Serviciu") și a oricăror produse și servicii conexe (în ansamblu, "Serviciile"). Acest Acord este legal obligatoriu între dvs. ("Utilizatorul", "dvs." sau "al dvs.") și Energy Advisor ("Energy Advisor", "noi", "ne" sau "al nostru"). Dacă încheiați acest acord în numele unei afaceri sau alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a angaja această entitate în acest acord, caz în care termenii "Utilizator", "dvs." sau "al dvs." se referă la această entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza aplicația mobilă și serviciile. Prin accesarea și utilizarea aplicației mobile și a serviciilor, recunoașteți că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți obligat de termenii acestui Acord. Recunoașteți că acest Acord este un contract între dvs. și Energy Advisor, chiar dacă este în format electronic și nu este semnat fizic de dvs., și guvernează utilizarea dvs. a aplicației mobile și a serviciilor.

II. Conturile și calitatea de membru

Dacă vă creați un cont în aplicația mobilă, sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dvs. și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în cadrul contului și pentru orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Putem, dar nu avem nicio obligație, să monitorizăm și să analizăm noile conturi înainte ca dvs. să vă puteți conecta și să începeți să utilizați Serviciile. Furnizarea de informații de contact false de orice fel poate duce la închiderea contului dumneavoastră. Trebuie să ne notificați imediat orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă încălcare a securității. Nu vom fi răspunzători pentru niciun act sau omisiune din partea dvs., inclusiv pentru orice daune de orice fel survenite ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni. Putem suspenda, dezactiva sau șterge contul dvs. (sau orice parte a acestuia) dacă stabilim că ați încălcat orice prevedere a prezentului acord sau că comportamentul sau conținutul dvs. ar tinde să ne afecteze reputația și fondul nostru de comerț. În cazul în care vă ștergem contul din motivele menționate mai sus, nu vă puteți reînregistra pentru Serviciile noastre. Putem bloca adresa dvs. de e-mail și adresa de protocol Internet pentru a împiedica înregistrarea ulterioară.

III. Colectarea și utilizarea informațiilor

Aplicația colectează și prelucrează anumite informații despre dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, date legate de caracteristicile locuinței dumneavoastră, tipurile și vechimea aparatelor, sursele de iluminat, sistemele de încălzire și numărul de ocupanți. Prețuim confidențialitatea dvs. și tratăm informațiile dvs. personale în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Prin utilizarea aplicației, sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate. Informațiile colectate sunt utilizate pentru a estima consumul dvs. lunar și anual de energie electrică și termică, precum și pentru a genera un plan personalizat de eficiență energetică pentru a vă ajuta să vă optimizați consumul de energie.

III.1 Politica de confidențialitate
La Renergia, prețuim confidențialitatea dvs. și ne angajăm să vă protejăm informațiile personale. Această politică de confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și protejăm datele pe care le colectăm de la utilizatorii aplicației noastre mobile ("Aplicația mobilă") și a serviciilor conexe.
a) Informații pe care le colectăm
Este posibil să colectăm următoarele tipuri de informații atunci când utilizați Aplicația Mobilă:

Informații personale: Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa de e-mail, informațiile de contact și orice alte informații pe care ni le furnizați în mod voluntar.

Caracteristicile locuinței: Putem colecta date legate de caracteristicile locuinței dumneavoastră, cum ar fi tipurile și vechimea aparatelor, sursele de iluminat, sistemele de încălzire și numărul de ocupanți.

b) Utilizarea informațiilor
Colectăm și prelucrăm informațiile dvs. în următoarele scopuri:

Estimarea consumului de energie: Datele colectate sunt utilizate pentru a estima cu exactitate consumul dvs. lunar și anual de energie electrică și termică.

Plan personalizat de eficiență energetică: Generăm un plan de eficiență energetică personalizat pe baza informațiilor pe care le furnizați. Acest plan urmărește să vă ofere recomandări și sugestii pentru optimizarea consumului de energie în locuința dvs.

Dimensionarea unor soluții tehnice menite să optimizeze consumul de energie în locuința dvs.

c) Securitatea datelor:
Luăm măsuri adecvate pentru a proteja informațiile dvs. personale împotriva accesului, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate. Aceste măsuri includ punerea în aplicare a unor măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră.

d) Stocarea și păstrarea datelor:
Stocăm și păstrăm informațiile dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care o perioadă de păstrare mai lungă este cerută sau permisă de lege. După expirarea perioadei de păstrare, vom șterge în siguranță sau vom anonimiza datele dvs.

e) Furnizori de servicii terți:
Este posibil să angajăm furnizori de servicii terți pentru a ne asista în furnizarea serviciilor noastre. Acești furnizori sunt obligați prin contract să gestioneze în siguranță informațiile dvs. personale și să le prelucreze numai în scopurile specificate de noi.

f) Partajarea datelor:
Nu vindem, nu închiriem și nu furnizam informațiile dvs. personale unor terțe părți. Cu toate acestea, putem partaja informațiile dvs. în următoarele cazuri:

Cu consimțământul dvs. explicit.

Atunci când este cerut de lege sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța.

În legătură cu o tranzacție comercială, cum ar fi o fuziune, o achiziție sau o vânzare de active.

Alegerea dumneavoastră

Aveți dreptul de a vă accesa, modifica sau șterge informațiile personale pe care le deținem. Vă puteți exercita aceste drepturi prin ștergerea contului dvs. direct din Aplicație.

Modificări ale politicii de confidențialitate:

Putem actualiza această Politică de confidențialitate din când în când. Orice modificare va intra în vigoare imediat după publicarea politicii revizuite în Aplicația mobilă. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate pentru a rămâne informat cu privire la modul în care colectăm, utilizăm și protejăm informațiile dvs. personale.

IV. Estimarea consumului de energie

Aplicația Mobilă utilizează un algoritm propriu pentru a estima consumul dvs. de energie electrică și termică pe baza informațiilor furnizate. Rezultatele estimării sunt furnizate doar în scop informativ și nu trebuie sub nici o forma să fie considerate măsurători sau garanții precise. Facem eforturi pentru a asigura acuratețea rezultatelor estimării. Cu toate acestea, variațiile în circumstanțele individuale și factorii externi pot avea un impact asupra valorilor reale ale consumului.

V. Planul de eficiență energetică

Pe baza datelor pe care le furnizați, aplicația generează automat un plan personalizat de eficiență energetică. Acest plan urmărește să ofere recomandări și sugestii pentru optimizarea consumului de energie în locuința dvs. Este important de reținut că planul de eficiență energetică este orientativ și nu trebuie considerat un angajament contractual sau o garanție a unor rezultate specifice. Punerea în aplicare a planului este la discreția dvs. și nu suntem răspunzători pentru nicio consecință care decurge din punerea în aplicare a acestuia.

VI. Proiect de panouri fotovoltaice

Ca parte a funcționalității Aplicației Mobile, aceasta poate genera un proiect orientativ de panouri fotovoltaice pe baza informațiilor furnizate de dumneavoastră. Proiectul orientativ are scopul de a vă oferi o estimare a beneficiilor potențiale și a fezabilității instalării de panouri fotovoltaice. Cu toate acestea, acesta nu constituie o propunere formală, o ofertă sau o obligație din partea noastră.

VII. Link-uri către alte resurse

Deși aplicația mobilă și serviciile pot oferi link-uri către alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, recomandare sau afiliere cu nicio resursă dintr-un link extern, decât în cazul în care este specificat în mod expres aici. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele niciunei afaceri sau persoane sau conținutul resurselor lor. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul altor terțe părți. Ar trebui să revizuiți cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare ale oricărei resurse la care accesați prin intermediul unui link în aplicația mobilă. Accesarea link-urilor către alte resurse externe se face pe propria răspundere.

VIII. Utilizări interzise

Pe lângă alți termeni specificați în Acord, este interzisă utilizarea aplicației mobile și a serviciilor sau conținutului în următoarele situații: (a) în scopuri ilegale; (b) pentru a solicita altora să efectueze sau să participe la acțiuni ilegale; (c) pentru a încălca reglementările, legile internaționale, federale, provinciale sau de stat sau ordonanțele locale; (d) pentru a încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) pentru a hărțui, abuza, insulta, vătăma, defăima, calomnia, denigra, intimida sau discrimina în funcție de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau dizabilitate; (f) pentru a furniza informații false sau înșelătoare; (g) pentru a încărca sau transmite viruși sau orice alt tip de cod malițios care ar putea afecta în vreun fel funcționalitatea sau operarea aplicației mobile și a serviciilor, a produselor și serviciilor terțelor părți sau a internetului; (h) pentru spam, de informații, falsificare, pretextare, indexare automată, parcurs sau extragere de date; (i) în scopuri obscene sau imorale; sau (j) pentru a interfera sau a evita caracteristicile de securitate ale aplicației mobile și a serviciilor, a produselor și serviciilor terțelor părți sau a internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea aplicației mobile și a serviciilor în cazul încălcării oricăreia dintre utilizările interzise.

IX. Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă toate drepturile prezente și viitoare conferite de lege, dreptul comun sau dreptatea în sau în legătură cu orice drept de autor și drepturi conexe, mărci înregistrate, modele de design, brevete de invenție, invenții, bunăvoință și dreptul de a intenta acțiuni pentru concurența neloială, drepturi asupra invențiilor, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz fie înregistrate sau neînregistrate, inclusiv toate cererile și drepturile de a face cereri și a fi acordate, drepturi de a revendica prioritatea, astfel de drepturi și toate drepturile similare sau echivalente sau forme de protecție și orice alte rezultate ale activității intelectuale care există sau vor exista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Acest Acord nu vă transferă niciun drept de proprietate intelectuală deținut de Energy Advisor sau de terți, iar toate drepturile, titlurile și interese asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (între părți) exclusiv în proprietatea Energy Advisor. Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu, graficele și logo-urile folosite în legătură cu aplicația mobilă și serviciile sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Energy Advisor sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de serviciu, grafice și logo-uri folosite în legătură cu aplicația mobilă și serviciile pot fi mărci comerciale ale altor terți. Utilizarea aplicației mobile și a serviciilor nu vă conferă dreptul sau licența de a reproduce sau utiliza în alt mod oricare dintre mărcile comerciale ale Energy Advisor sau ale terțelor părți.

X. Limitarea răspunderii

În măsura permisă de legea aplicabilă, Energy Advisor, afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători în fața unei persoane pentru nicio daună indirectă, incidentală, specială, punitivă, acoperitoare sau consecventă (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea profiturilor, veniturilor, vânzărilor, bunăvoinței, utilizării conținutului, impactului asupra afacerii, întreruperii activității, pierderii economiilor anticipate, pierderii oportunităților de afaceri), indiferent de cauza acestor daune, în baza oricărei teorii a răspunderii, inclusiv, fără limitare, contract, delict, garanție, încălcare a obligațiilor legale, neglijență sau altfel, chiar dacă părții responsabile i s-a comunicat posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut anticipa astfel de daune. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a Energy Advisor și a afiliaților săi, a ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor săi în legătură cu serviciile va fi limitată la o sumă care nu depășește un dolar sau orice sume efectiv plătite în numerar de către dumneavoastră către Energy Advisor pentru perioada de o lună anterioară primului eveniment sau apariție care dă naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică și în cazul în care această soluție nu vă compensează pe deplin pentru orice pierderi sau nu își îndeplinește scopul esențial. În măsura permisă de legea aplicabilă, în nicio situație Energy Advisor, afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători în fața unei persoane pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, punitivă, acoperitoare sau consecvente. Aceasta include daune pentru pierderea profiturilor, veniturilor, vânzărilor, bunăvoinței, utilizării conținutului, impactului asupra afacerii, întreruperii activității, pierderii economiilor anticipate, pierderii oportunităților de afaceri sau orice altă pierdere sau daună, indiferent de cauză, în baza oricărei teorii a răspunderii, inclusiv, fără limitare, contract, delict, garanție, încălcare a obligațiilor legale, neglijență sau altfel. Facem tot posibilul să oferim informații și servicii precise și de încredere prin intermediul aplicației noastre mobile. Cu toate acestea, este important de menționat că rezultatele estimărilor, recomandările și sugestiile furnizate de aplicația mobilă au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate măsurători precise sau garanții. Variațiile în circumstanțele individuale și factorii externi pot afecta rezultatele și rezultatele reale. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a Energy Advisor și a afiliaților săi, a ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor săi în legătură cu serviciile va fi limitată la o sumă care nu depășește un dolar sau orice sume efectiv plătite în numerar de către dumneavoastră către Energy Advisor pentru perioada de o lună anterioară primului eveniment sau apariție care dă naștere unei astfel de răspunderi. Limitările de răspundere specificate în acest Acord se aplică și în cazul în care această soluție nu vă compensează pe deplin pentru orice pierderi sau nu își îndeplinește scopul esențial.

XI. Despăgubiri

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți Energy Advisor și afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii și licențiatorii lor în afara oricăror răspunderi, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau rezultate din orice acuzații, revendicări, acțiuni, dispute sau cereri făcute de terți împotriva oricăruia dintre aceștia ca rezultat al sau în legătură cu conținutul dumneavoastră, utilizarea aplicației mobile și a serviciilor sau orice comportament intenționat din partea dumneavoastră. Este important să înțelegeți că aveți obligația de a utiliza aplicația mobilă în mod responsabil și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, vă angajați să ne despăgubiți și să ne mențineți în afara oricăror pretenții sau răspunderi care pot apărea ca rezultat al acțiunilor sau utilizării necorespunzătoare a aplicației mobile. Vă încurajăm să citiți cu atenție această secțiune și să consultați un avocat în cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri referitoare la limitarea răspunderii sau obligațiile de despăgubire. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la clauzele noastre de limitare a răspunderii și despăgubire, vă rugăm să ne contactați la:
E-mail: contact@renergia.ro

XII. Separabilitate

Toate drepturile și restricțiile cuprinse în acest Acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii doar în măsura în care nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate să fie limitate în măsura necesară pentru a nu face ca acest Acord să fie ilegal, nevalid sau inaplicabil. Dacă orice prevedere sau parte a unei prevederi a acestui Acord va fi considerată ilegală, nevalidă sau inaplicabilă de către un tribunal competent, intenția părților este ca prevederile rămase sau părțile acestora să constituie acordul lor în ceea ce privește obiectul prezentului Acord, iar toate aceste prevederi rămase sau părți ale acestora să rămână în vigoare în întregime.

XIII. Soluționarea disputelor

Formarea, interpretarea și executarea acestui Acord și orice dispute care decurg din acesta vor fi guvernate de legile substantive și de procedură ale României, fără a ține seama de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura în care este aplicabil, legile României. Jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de obiectul prezentului Acord vor fi instanțele din România, iar dumneavoastră vă supuneți în mod expres jurisdicției personale a acestor instanțe. Prin prezenta, renunțați la orice drept la un proces cu jurăți în orice procedură derivată din sau legată de acest Acord. Convenția Națiunilor Unite privind Contractele de Vânzare Internațională de Mărfuri nu se aplică acestui Acord. La Renergia, ne străduim să oferim o experiență pozitivă utilizatorilor și să soluționăm orice dispute sau preocupări care pot apărea. Această secțiune descrie abordarea noastră în ceea ce privește soluționarea disputelor și legile și jurisdicția aplicabile utilizatorilor aplicației noastre mobile ("Aplicația mobilă").

XIII.1 Mecanisme de soluționare a disputelor

În cazul oricărei dispute sau dezacorduri dintre dumneavoastră și Renergia, vă încurajăm să ne contactați în primul rând direct pentru a căuta o soluție. Noi credem în comunicarea deschisă și vom face eforturi rezonabile pentru a aborda prompt preocupările dumneavoastră.
În plus, putem lua în considerare oferirea de mecanisme alternative de soluționare a disputelor, cum ar fi medierea sau arbitrajul, pentru a oferi utilizatorilor opțiuni suplimentare de rezolvare a disputelor. Aceste mecanisme pot oferi un proces de soluționare mai rapid și mai rentabil în comparație cu litigiul tradițional. Vom evalua fezabilitatea și adecvarea acestor mecanisme și le vom pune la dispoziție dacă este cazul.

XIII.2 Legi și jurisdicție aplicabilă

Acest Acord și orice dispute rezultate din acesta sunt guvernate de legile materiale și de procedură ale României, fără a ține seama de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii. Pentru utilizatorii din diferite țări, este important să rețineți următoarele:
-Jurisdicție: Jurisdicția exclusivă și locul pentru acțiunile legate de acest Acord vor fi instanțele din România. Prin utilizarea aplicației noastre mobile, consimțiți la jurisdicția personală a acestor instanțe.
-Utilizatori internaționali: Dacă accesați sau utilizați aplicația noastră mobilă din afara României, o faceți pe propriul dumneavoastră risc și sunteți responsabil de respectarea legilor și reglementărilor din jurisdicția dumneavoastră.
Intenția noastră este să respectăm în măsura posibilă legile și reglementările aplicabile în domeniul protecției datelor, confidențialității și drepturilor consumatorilor. Cu toate acestea, dacă orice prevedere a acestui Acord este considerată incompatibilă cu legile din jurisdicția dumneavoastră, vor prevala legile relevante ale jurisdicției dumneavoastră.

XIII.3 Renunțarea la judecata cu jurat

În măsura permisă de lege, prin prezenta renunțați la orice drept la judecată cu jurat în orice procedură rezultată din sau legată de acest Acord. Considerăm că metodele alternative de soluționare a litigiilor pot oferi un proces de rezolvare eficient și echitabil. Accesând și utilizând aplicația noastră mobilă, recunoașteți și sunteți de acord cu mecanismele de soluționare a litigiilor și jurisdicția prezentate în această secțiune. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind soluționarea litigiilor sau legile și jurisdicția aplicabile, vă rugăm să ne contactați la: Email: contact@renergia.ro Prin includerea prevederilor referitoare la mecanismele alternative de soluționare a litigiilor, claritatea cu privire la legile și jurisdicția aplicabilă și renunțarea la judecata cu jurat, puteți oferi utilizatorilor opțiuni suplimentare și claritate cu privire la modul de soluționare a litigiilor. Aceasta ajută la promovarea transparenței și stabilirea unui cadru pentru abordarea potențialelor conflicte care pot apărea.

XIV. Modificări și amendamente

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Acord sau termenii săi referitori la aplicația mobilă și serviciile oferite, în orice moment și la discreția noastră. Atunci când o facem, vom afișa o notificare în aplicația mobilă. De asemenea, putem să vă aducem la cunoștință în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin informațiile de contact pe care le-ați furnizat. O versiune actualizată a acestui Acord va intra în vigoare imediat ce va fi publicat Acordul revizuit, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Utilizarea continuă a aplicației mobile și a serviciilor după data de intrare în vigoare a Acordului revizuit (sau după orice altă acțiune specificată la acel moment) va constitui consimțământul dumneavoastră la acele modificări.

XV. Acceptarea acestor termeni

Prin prezentul acord si prin accesarea și utilizarea aplicației mobile și a serviciilor noastre, confirmați că ați citit și înțeles acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile sale. Prin urmare, sunteți obligat să respectați acest Acord în totalitate. Dacă nu sunteți de acord să vă conformați termenilor și condițiilor acestui Acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați aplicația mobilă și serviciile noastre.

XVI. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări, preocupări sau reclamații cu privire la acest Acord, vă încurajăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos:

Email: contact@renergia.ro

Această pagină a fost ultima dată actualizată la 4 iulie 2023.

Renergia este consilierul tău personal pentru energie care folosește AI!

Linkuri utile

Abonează-te acum

Nu ratați viitoarele noastre mesaje! Abonați-vă Azi!

©2024. Renergia. Toate drepturile rezervate.